butterfly

A+ A A-

Energetické služby

CO JE TO ENERGETICKÝ PRŮKAZ NEBO TAKÉ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY?

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který komplexně hodnotí spotřebu energií v budově. Součástí hodnocení jsou energie potřebné k topení, ohřevu teplé užitkové vody, větrání, chlazení, klimatizaci či osvětlení. Budova je ohodnocena známkou A až G podobně jako je tomu u domácích spotřebičů. Písmeno A znamená energeticky nejšetrnější budovu, zatímco G nejméně šetrnou.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PRŮKAZEM A ŠTÍTKEM?

"Energetický štítek" je obecně používaný hovorový výraz pro průkaz energetické náročnosti budovy, nebo pro jeho konkrétní část, kde je vyobrazeno barevné zatřídění budovy a bohužel i v médiích se často pod tímto názvem skloňuje, nicméně není to výraz správný. Je totiž snadno zaměnitelný s oficiálním názvem pro "Energetický štítek obálky budovy" dle ČSN 73 0540 - tento dokument ale není podle zákona o hospodaření energií žádným výstupem. Výraz energetický štítek se na těchto stránkách vyskytuje pouze kvůli vyhledávání. Podle energetického zákona vyžadujte vždy zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.

KDO BUDE PRŮKAZ POTŘEBOVAT?

V každém případě je potřeba průkaz energetické náročnosti pro novostavby, kde je součástí dokumentace pro stavební povolení. Od 1. 1. 2013 se zavádí povinnost zajistit vypracování průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji nebo pronájmu budovy a ten předložit před uzavřením smluv. Při pronájmu ucelené části budovy (např. bytu) až od 1. 1. 2016.

SVJ NEBO DRUŽSTVO

Pokud je majitelem domu sdružení vlastníků jednotek nebo jiná forma vlastnictví jako jsou například bytová družstva, potom je vždy za zajištění energetického průkazu zodpovědné sdružení, družstvo atd. přestože o prodeji nebo pronájmu bytové jednotky (ucelené části) uvažuje byť pouze jeden jediný člen. Energetický průkaz se vystavuje vždy na budovu jako celek a platí pro všechny ucelené části budovy (byty).

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ POTŘEBUJI PRODAT NEBO PRONAJMOUT BYT?

Písemnou formou sdělit tuto skutečnost vlastníkovi BUDOVY (např. SVJ) Pokud vlastníkovi BYTOVÉ JEDNOTKY nebyl na písemné vyžádání předán průkaz od majitele BUDOVY, může jej nahradit vlastník jednotky vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Nicméně majitel budovy tím není zbaven odpovědnosti za zajištění průkazu energetické náročnosti budovy. Pozor, při prodeji bytové jednotky platí od 1. 1. 2013, při pronájmu bytové jednotky až od 1. 1. 2016.

KDY PRŮKAZ NEPOTŘEBUJETE

Pokud prodáváte byt a SVJ vám průkaz po písemném zažádání nepředá a doložíte za 3 roky účty za energie. Pokud pronajímáte byt, tak do 1. 1. 2016 nic nepotřebujete. Pokud bydlíte v rodinném domě a nehodláte ho prodávat ani pronajímat, buďte v klidu. Požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny u budov do 50m2, u budov, které jsou kulturní památkou u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely, u staveb pro rodinnou rekreaci, dílenské, výrobní a zemědělské budovy.

KDO VYDÁVÁ PRŮKAZY?

Pouze osoby s oprávněním MPO, touto osobou se může stát po absolvování přezkoušení energetický auditor, autorizovaný inženýr autorizovaný technik.

KDE MÁM ŠTÍTEK VYLEPIT?

Povinnost umístit grafickou podobu průkazu (často označovaný jako štítek) mají jen veřejné budovy, nicméně při prodeji budovy nebo ucelené části je nutné uvedení ukazatelů energetické náročnosti spolu s inzerátem.

CO POTŘEBUJI K VYHOTOVENÍ ENERGETICKÉHO PRŮKAZU?

Pro vypracování průkazu energetické náročnosti jsou v ideálním případě zapotřebí následující podklady: identifikační údaje, projekt stavební části + projekt profesí (UT, ELE, ZTI, VZT)

U starších budov si připravte také účty za energie alespoň za 1 rok. Vzhledem k tomu, že projekční podklady u starších domů jsou spíše výjimkou, je potřeba počítat s cenou na zaměření potřebných hodnot a zjištění údajů nutných pro výpočet. Osobní návštěva a seznámení se se stavem objektu je nutností. Proto je potřeba brát v potaz, že průkazy pro stávající budovy jsou zhruba o 30 – 50% dražší než pro novostavby.

Více...

 

Návrhy a realizace řešení pro úsporu elektrické energie

Změny klimatu a tenčící se zdroje energií vedou k tomu, že účinné a trvale udržitelné využívání energií se stává naléhavou nutností, na kterou je třeba reagovat.

Protože provoz budov v technologicky vyspělých státech spotřebovává cca 40% veškeré energie, celosvětově roste podpora energeticky účinných technologií. Na tento trend reaguje Evropská norma EN 15232 (Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov), která uvádí metody pro vyhodnocení vlivu automatizace budov a technického řízení budov na energetickou spotřebu budov.

K dosažení energetických úspor používáme celou řadu nákladově efektivních opatření, které často zahrnují dodávku a instalaci systémů pro:

 • regulace vstupního proudu a napětí pro optimální nastavení zařízení v síti
 • zvyšování účinnosti osvětlení
 • zvyšování účinnosti vytápění a klimatizace
 • snižování spotřeby elektrických motorů a pohonů
 • snižování spotřeby elektřiny pro osvětlení
 • inteligentní řízení technologií a zařízení
 • vyhodnocování energetické efektivity

Naše služby zahrnují:

 • vypracování analýzy současného stavu technických zařízení budov
 • vypracování návrhu opatření na zlepšení energetické účinnosti, včetně předpokládané návratnosti vynaložených investic
 • pomoc při vyhledávání způsobu a zajišťování financování projektů zaměřených na energetickou účinnost
 • vypracování realizační projektové dokumentace
 • dodávka a instalace projektu, případně projektový management
 • servis a správa, včetně energetického managementu (kontrola dosahování plánovaných úspor)

Realizací výše uvedených opatření zákazník získá nejen snížení nákladů na spotřebu energií, ale také:

 • zvýšení hodnoty majetku (modernizace technického zařízení budov, získání certifikátu vyšší třídy v klasifikaci energetické účinnosti dle normy EN 15232)
 • zvýšení spolehlivosti
 • snížení znečištění životního prostředí
 • zlepšení kvality pracovního prostředí

 

Řešení pro firmy | Řešení pro domácntosti| Řešení pro obce

Více...

Energetický management (dále také EM) je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se skládá z následujících činností:

Více...

Energetický audit soustřeďuje veškeré dostupné údaje o energetickém hospodaření, provádí jejich analýzu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje cesty k nápravě, včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti vložených prostředků. Energetický audit umožňuje nalézt úspory energie a z naší zkušenosti můžeme garantovat, že po důkladné analýze vstupních dat je výsledkem vždy řešení, které umožňuje snížení nákladů na spotřebu elektrické energie.

Více...


KONTAKTY

THOR ENERGY spol. s r.o. Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3 - Žižkov

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Infolinka: +420 240 240 100

Skype: thorenergy

(c) 2011 Copyright by ThorEnergy

Login

Register

User Registration
or Zrušit